Klubová testace historických vozidel 2023

Výbor KHV Opava a KLTK Vás zve na klubovou testaci historických vozidel pro členy i nečleny našeho klubu, která se koná

v sobotu 15. dubna 2023 od 8,00 hodin

v prostoru hasičské zbrojnice v Žimrovicích, Meleček 90.

 

GPS: 49.8550069N, 17.8452328E

 

Program:

  1. Prodloužení platnosti testace, výběr příslušných poplatků a sběr průkazů HV k předložení předsedovi KTK č. 12.

  2. Upřesnění dokumentace klubové testovací komise.

  3. Nové testování HV.

Pokyny:

  1. Při prodloužení platnosti testace musí být vyhotoven nový protokol v systému IS FKHV. Proto je nutné, aby zájemce o prodloužení testace, který testoval, nebo prodlužoval testaci naposledy v roce 2019 a dříve, se dostavil před komisi se svým vozidlem pro zajištění povinné fotodokumentace vozidla.

  1. Dále vlastník HV předloží původní (poslední) testační protokol a řádně vyplněný dokument – PROTOKOL O TESTOVÁNÍ - Protokol o pravidelné prohlídce. Dokument je k dipozici na www.FKHV.cz – MENU – testování vozidel – dokumenty – Protokol o pravidelné prohlídce.

  2. Vlastník HV na zelených značkách odevzdá TP (zelenou knížku) a řádně vyplněný a potvrzený PROTOKOL O TECHNICKÉ PROHLÍDCE HISTORICKÉHO VOZIDLA – Posouzení stavu historického vozidla odbornou dílnou, popřípadě může předložit doklad o absolvování malé technické prohlídky. Dokument je k dipozici na www.FKHV.cz – MENU – testování vozidel – dokumenty – Protokol o technické prohlídce historického vozidla – posouzení stavu historického vozidla odbornou dílnou.

  3. Průkazy HV si po potvrzení KTK vyzvednete na adrese Na Tylovách 618, Hradec nad Moravicí v rámci úředních hodin předsedy KLTK.

  1. Poplatky za retestaci se budou vybírat v hotovosti. Kdo chce zaplatit převodem na účet, nechť tak učiní do 12.04.2023 na účet KHV Opava č. 181772017/0300Ve zprávě pro příjemce platby uveďte číslo testačního protokolu, jméno a příjmení.

 

Poplatky KLTK:

Nečlen KHV Opava

- opakování testace motocyklu 300,- Kč

- opakování testace automobilu 500,- Kč

Člen KHV Opava

- opakování testace motocykl/automobil 100,- Kč

Poplatek KTK:

Nečlen FKHV - 600,- Kč

Člen FKHV - 400,- Kč


Výbor KHV Opava a KLTK