Informace pro rok 2021

 

Vážení přátelé historických vozidel,

KLTK č. 12-7 při KHV Opava se i v letošním roce přizpůsobila současnému stavu a připravila pro vás opět tzv. Testační den v alternativní formě.

Podrobné informace a potřebné dokumenty jsou přiloženy níže.

Termín pro dodání podkladů a zaslání finanční částky pro testaci je stanoven do 28. května 2021 včetně. Na později dodané podklady a zaslanou finanční částku nebude brán zřetel.

 

 

 Informace ke standardnímu průběhu

Ke krajské testaci potřeba vyplněný Protokol o technické prohlídce historického vozidla pro auta i motocykly. Platnosti testace je dva roky. Více informací na webu www.fkhv.cz.

 

Ceník provádění testování HV

Nečlen klubu KHVOpava v AČR

Klubová testace 5000 Kč
EKO testace 3000 Kč
Opakovaná (roční poplatek) motocykl 300 Kč
Opakovaná (roční poplatek) automobil 500 Kč

Člen klubu KHVOpava v AČR

První testace v daném roce (buď Klubová nebo EKO) 500 Kč
Druhá testace v daném roce (buď Klubová nebo EKO) 1500 Kč za každou
Každá další testace (buď Klubová nebo EKO) 3000 Kč za každou
Opakovaná (roční poplatek) motocykl nebo automobil 100 Kč