„Putování Slezskem 2022“, setkání vlastníků a příznivců historických vozidel.

Akce se koná v sobotu 1. 10. 2022

Dovolujeme si Vás a Vaše známé pozvat do ATC Kajlovec v Hradci nad Moravicí na sraz historických vozidel a zajímavých youngtimerů s cílovou jízdou.

Kategorie strojů:

Automobily a motocykly do roku výroby 1989 s řádnými doklady, organizační tým dále může povolit k soutěži zajímavé youngtimery do r. výroby 1996, se zvláštní kategorií malých motocyklů.

Termín: 1. 10. 2022

Program:

V letošním ročníku putování Slezskem navštívíme Zlatokopecký skanzen - Zlatorudné mlýny ve Zlatých Horách.

Harmonogram:

  • 8:00 - 9:45 - prezence, snídaně v autokempu Kajlovec
  • 9:50 - 10:00 - rozprava s jezdci, upřesnění trasy a programu
  • 10:00 - 11:00 - start skupin
  • 10:00 - 12:00 - cílová jízda
  • od 12:00 - prohlídka skanzenu
  • po prohlídce vyhodnocení a závěr

pozn. čas. harmonogram je orientační, může být upraven na základě okolností.

Trasa:

Cílová jízda ATC Kajlovec – Zlatokopecký skanzen - Zlatorudné mlýny, Zlaté Hory. Cílová jízda se jede za běžného provozu bez vyloučení ostatních účastníků silničního provozu, při dodrženích platných pravidel silničního provozu vč. maximální povolené rychlosti.

Délka trasy: cca 80 km

Počet účastníků: max. 50 týmů. Týmy můžou tvořit jednotlivci, či dvojice.

Startovné:

150Kč jednotlivec, 250,- Kč za dvojici v či na jednom vozidle. (V ceně je snídaně, startovné, vstup do skanzenu). Pro členy KHV Opava zdarma, také platí pro dvojici na či v jednom vozidle. Pro nesoutěžící je vstup do areálu ATC k prohlídce vozidel zdarma.

Organizační záležitosti:

V letošním ročníku pořadatelé z organizačních důvodů nezajišťují společný oběd. Obědvat lze individuálně ve Zlatých Horách. Letošní cílová jízda je delší než v předchozích ročnících, věnujte pozornost plánování trasy.
Cílová jízda se jede za běžného provozu bez vyloučení ostatních účastníků silničního provozu, při dodrženích platných pravidel silničního provozu vč. maximální povolené rychlosti. Každý účastník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a náklady. Zavazuje se uhradit všechny škody způsobené v průběhu akce jím samotným, nebo členy jeho doprovodu. Organizátoři neručí za případně škody způsobené účastníky.

Pěkně prožitý čas přeje výbor KHV Opava