„ Putování Slezskem 2019 “, setkání vlastníků a příznivců historických vozidel.

Akce se koná v sobotu 28. 9. 2019

Dovolujeme si Vás a Vaše známé pozvat do ATC Kajlovec v Hradci nad Moravicí na sraz historických vozidel a zajímavých youngtimerů s cílovou jízdou.

Kategorie strojů:

Automobily a motocykly do roku výroby 1988 s řádnými doklady, organizační tým dále může povolit k soutěži zajímavé youngtimery do r. výroby 1996.

Program:

Letošní ročník putování Slezskem se ponese v duchu páry a času dávno minulých. Přesuneme se totiž do Třemešné ve Slezsku, kde začíná úzkorozchodná železniční trať vedoucí do Osoblahy. Nahlédneme do železničního depa, podíváme se na místo "mašinfíry" na lokomotivě a v neposlední řadě projdeme celý vlak. Vyhodnocení a závěr v restauraci, pozdní oběd bude zajištěn, pro účastníky v ceně.

Harmonogram:

8:00 - 9:45 - prezence, snídaně v autokempu Kajlovec
9:50 - 10:00 - rozprava s jezdci, upřesnění trasy a programu
10:00 - start prvního týmu
10:00 - 13:00 - cílová jízda
13:00 - prohlídka Depa Třemešná
15:00 h - pozdní oběd, vyhodnocení
cca 17:00 - ukončení

Trasa:

Cílová jízda ATC Kajlovec – nádraží Třemešná. Cílová jízda se jede za běžného provozu bez vyloučení ostatních účastníků silničního provozu, při dodrženích platných pravidel silničního provozu vč. maximální povolené rychlosti.

Délka trasy: cca 55 km

Počet účastníků: max. 50 týmů. Týmy můžou tvořit jednotlivci, či dvojice.

Startovné: 120Kč jednotlivec, 160,- Kč za dvojici v či na jednom vozidle. (v ceně je snídaně, startovné, oběd při vyhodnocení). Pro členy KHV Opava zdarma, také platí pro dvojici na či v jednom vozidle. Pro nesoutěžící je vstup do areálu k prohlídce vozidel zdarma.

Udělení cen: v kategoriích budou odměněni:

nejstarší motocykl
nejstarší automobil
nejstarší účastník
původní nejzachovalejší motocykl
původní nejzachovalejší automobil

Organizační záležitosti:

Cílová jízda se jede za běžného provozu bez vyloučení ostatních účastníků silničního provozu, při dodrženích platných pravidel silničního provozu vč. maximální povolené rychlosti. Každý účastník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a náklady. Zavazuje se uhradit všechny škody způsobené v průběhu akce jím samotným, nebo členy jeho doprovodu. Organizátoři neručí za případně škody způsobené účastníky.

Pěkně prožitý čas přeje výbor KHV Opava