Vážení kolegové,
výbor KHV Opava Vás srdečně zve na členskou schůzi našeho spolku, která se koná

v sobotu 1. února 2020 v 14:00 hodin

v prostorách restaurace „Kulturní dům Na Rybníčku“, Na Rybníčku 380/43, Opava.

Navrhovaný program:
1.) Členská agenda
2.) Seznámení s hospodařením našeho spolku
3.) Testování HV v roce 2020, informace KlTK
4.) Akce spolku:
- Shrnutí akcí v sezoně 2019
- Plánované akce v roce 2020
5.) Diskuse, přijetí usnesení, závěr

dále volná zábava, neformální diskuse, večeře.

Na schůzi bude možno uhradit čl. příspěvek v hotovosti.