Zveme vás na tradiční sraz padesátek, který se koná koncem prázdnin v sobotu 27. srpna 2022 v Hasičárně v Žimrovicích.

Program:

8:30 - 10:00 Prezence, snídaně (startovné 100,- Kč)
10:30 - 11:30 Cílová jízda v délce cca 30 km
11:30 - 14:00 Program v cíli
14:00 Přesun na oběd, vyhodnocení, volná zábava