Vážení přátelé historických vozidel,

KLTK č. 12-7 při KHV Opava se v letošním roce přizpůsobila současnému stavu ve společnosti a připravila pro vás tzv. Testační den v alternativní formě.

V tomto roce, jako většina ostatních komisí, budeme prodlužovat pouze testace veteránů na zelených značkách. Podrobné informace a potřebné dokumenty jsou přiloženy níže.

Termín pro dodání podkladů a zaslání finanční částky pro testaci je stanoven do 25. května 2020 včetně. Na později dodané podklady a zaslanou finanční částku nebude brán zřetel.