AMK  Klub  historických  vozidel  Opava

ve spolupráci se Statutárním městem Opava

 a partnerským městem Ratiboř

 

 

pořádá

 

 

mezinárodní sportovně - orientační  jízdu  historických  vozidel

s plněním prvků

 

 

 

SLEZSKÁ  RALLYE

 

proposice

 

 

 

2. září 2006

 

 

AMK   Klub  historických  vozidel  Opava

 ve spolupráci seStatutárním městem Opava

 a partnerským městem Ratiboř

 

 

SLEZSKÁ   RALLYE

 

 

 

Pořádá :                 Klub historických vozidel Opava

 

Místo konání :      Opava a obce Slezska a část polského Slezska

 

Termín :                2. září 2006

 

Program :              08,00  -  10,00 h.     presentace, technická přejímka - na Dolním náměstí

                                                                 v  Opavě

                               10,00  -  10,20 h.     rozprava, upřesnění propozic

                               10,30 h.                   start prvního účastníka

                               10,30  -  17,00  h.    plnění prvků účastníky soutěže 

                               18,00 h.                   vyhodnocení výsledků soutěže

                                              

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu v závislosti na počtu

soutěžících a povětrnostních podmínkách.

 

Vypsané třídy :  Auto, Moto - A1, M1 do roku výroby   1945

                                                   A2, M2 do roku výroby  1965

                                                   ( výjimky startu pro mladší vozidla uděluje ředitel soutěže )

                            Podmínkou hodnocení je minimálně pět startujících ve třídě.

 

Podmínky účasti : 

Soutěže se může zúčastnit jezdec splňující následující podmínky :

 

Stroj -   platná  SPZ (RZ), nebo zvláštní SPZ trvale manipulační (RZ pro HV), zaplacené zá-

              konné pojištění pro rok 2006.

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže vozidla, která neodpovídají základní definici o historickém vozidle a věkově nespadají do vypsaných tříd.

 

 

Startovné :                            vozidla do roku výroby 1930      -  bez vkladu

                                                            do roku výroby 1945      - 100,- Kč

                                                                         nad tento rok      - 150,- Kč

                                    pro zahraniční - rok výroby do 1970      - 100,- Kč

 

V  ceně jsou započítány ceny pro vítěze, oběd ( bude zajištěn v restauraci v Sudicích)

a pohoštění v cíli soutěže (restaurace Embargo,  Englišova ul. Opava)

 

Hodnocení :

Hodnocen bude ten, kdo splní prvky ve všech průjezdních kontrolách. Vítězí ten, kdo získá nejmenší počet trestných bodů.

 

Cenami  budou odměněni první tři jezdci ve třídách ( A1, M1 a A2, M2).

Dále budou odměněni :

nejstarší automobil a motocykl, nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastník, nejkrásnější motocykl a automobil a nejúspěšnější zahraniční účastník.

Další ceny budou uděleny na základě požadavků dárců a sponzorů.

 

Závěrečná ustanovení :

 

  Každý jezdec se zúčastňuje soutěže na vlastní nebezpečí. Zavazuje se uhradit všechny škody

způsobené v průběhu soutěže jím, nebo členy jeho doprovodu. Je povinen řídit se pokyny pořadatelů a prováděcích směrnic, které obdrží při přejímce.

 

   Upozorňujeme, že se soutěž koná za normálního silničního provozu, a proto je nutno dbát zvýšené opatrnosti, zejména v místech průjezdních kontrol a nebo v případě hledání ztraceného směru či  řešení vzniklého technického problému.

 

   Při vjezdu a výjezdu z území Polské republiky potřebujete mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas, doporučuji mít v pořádku i potřebné náležitosti k vozidlu.

(Ty celníky nezajímají,měly by být ale v pořádku v případě nějaké nepříjemné události.)

 

   Trasa na území Polska je velice jednoduchá a navíc každý účastník obdrží mapku a dále podrobnou mapku průjezdu městem Ratiboř.

 

   Příjezd a samotné průjezdní kontroly budou  výrazně a jednotně označeny.

 

 

Limit počtu startujících :        70

Délka tratě :                              cca 70 km, z toho 25 km na území Polské republiky.

Počet průjezdních kontrol :    4

Vaši přihlášku zašlete laskavě do 21. srpna  2006 na adresu :              Vladimír Dušek

                                                                                                                Englišova 51

 Opava    746 01

   

-Přihláška zde-

-Podrobnosti zde-