„ Putování  Slezskem “

6.5.2006

Cílová jízda historických vozidel

 

Cíl akce :               1.)   Poznávání krás a pamětihodností partnerského města Opavy Ratiboře

                                2.)  Výměna zkušeností mezi členy různých klubů historických vozidel

                                3.)  Navázání další spolupráce s polskými kolegy

                               

Kategorie strojů :  Automobily a motocykly do roku výroby 1975 s řádnými doklady

 

Termín :                 6.5.2006  ( sobota )

 

Presentace:             08,30 - 10,20 hod.  -  výstava vozidel na Dolním náměstí v Opavě

                                 10,30 hod                -  společný výjezd směr Ratiboř

                                 11,15 - 12,00 hod.  -  oběd v Sudicích

                                 12,30 hod                -  společný příjezd do Ratiboře

                                 12,30 - 14,00 hod.  -  výstava HV, prohlídka centra města

                                 14,00 - 17,00 hod.  -  kulturní akce zajištěná městem - život ve

                                                                    středověku s rytířským turnajem na závěr

                                                                    slavnosti                                                                                              

                                             17,00 hod.  -   odjezd zpět do vlasti

 

Start :                     10,30 h.

 

Trasa :                    Opava - Služovice - Hněvošice - Kobeřice - Sudice - hraniční přechod

                                ČR / PR - Ratiboř

 

Délka trasy :          cca 75 km 

 

Startovné :            -

 

Ukončení :            oficiálně v 17,00  h.

 

Udělení cen pro :    -    nejvzdálenější účastník

-         nejstarší motocykl

-         nejstarší automobil

 

Organizační záležitosti :         

 

1.)   Na Dolním náměstí v Opavě bude nejprve výstava pro občany města a presentace klubu   

       podpořená živou hudbou.

       Poté každý účastník obdrží mapku akce, přesto je ale žádoucí, aby jel v koloně organizo- 

        vanou  pořadatelem akce

2.)   V Ratiboři bude opět výstava pro občany města, město na oplátku zajistí návštěvu      

        městského muzea a po spanilé jízdě městem navštívíme rytířské slavnosti, které budou

        probíhat v jiné části města

3.)   Před odjezdem zpět budou uděleny ceny

4.)   Akce se koná za normálního silničního provozu a každý účastník se proto účastní na

        vlastní nebezpečí! Nezapomeňte si vzít potřebné dokumenty pro opuštění republiky.

 

Poznámky :   

 

-   oběd je zajištěn v Restauraci u sv. Jana v Sudicích na náklady účastníka

 

Info ve Wordu:

                                -Přihláška zde-

                                -Program zde-